Charyzmatyczny lider

Charyzmatyczny lider… kto to taki?

Zainteresowany ? Polub nas   


Charyzma jest pojęciem, które nie jest jednoznacznie skwantyfikowane. Jedną z bardziej syntetycznych definicji charyzmy podaje Nikolaus B. Enkelmann – „szczególne cechy osobowości jednostki, dzięki którym cieszy się on autorytetem i może skutecznie sprawować władzę”.

A czym w praktyce różni się charyzmatyczny przywódca od sprawnego managera? Głównie siłą swojego oddziaływania na ludzi. Charyzmatyczny lider potrafi swoją postawą tak wpłynąć na współpracowników, że zaczynają oni w pełni utożsamiać się z przedstawioną im wizją, a to automatycznie generuje dużo większe zaangażowanie w jej realizację.

Realizując zadania postawione przez charyzmatycznego lidera, pracownik pracuje głównie aby być częścią zespołu, który zrealizuje określoną wizję. Pracownik, wykonujący zadania przez lidera typu sprawny zarządca, będzie się starał jak najprofesjonalniej wykonać swoje zadanie, dążąc do osiągnięcia celu, jednocześnie nie czując z nim jakiejś dużej więzi emocjonalnej.

Jest to subtelna różnica ale jednocześnie bardzo istotna. Cechy charakteru charyzmatycznego lidera najlepiej sprawdzają się w dobie zawirowań biznesowych, gdy firma wymaga znacznych przeobrażeń, powodujących zmianę wewnętrznych zwyczajów, przyzwyczajeń , procedur i niepisanego protokołu. W okresie takich przemian, charyzma lidera potrafi podtrzymać morale zespołu i wskrzesić w nich entuzjazm i otwartość na nowe.

Socjolog Max Weber, w swojej głośnej książce „Gospodarka i społeczeństwo” zaczął jako jeden z pierwszych używać określenia panowanie charyzmatyczne. Jednocześnie stwierdził, że tego typu rządzenie ma charakter krótkotrwały, charakterystyczny dla okresu przemian. Udowadnia, że w stabilnej sytuacji taki typ lidera nie ma racji bytu w dłuższej perspektywie. Może istotnym jest nadmienić, że jego publikacja pochodzi z 1922 roku, gdzie planowanie wieloletnie było podstawą biznesu. Parafrazując Petera Druckera, dzisiaj, w większości branż jedyną pewną rzeczą jest ciągła zmiana – a z tym, nie zawsze sobie poradzi nawet najlepszy manager typu zarządca.